ניטור סביבתי בתחום הבריאות התעסוקתית

חברת אל-כם מתייחדת בכך שהיא עוסקת במגוון תחומים הקשורים באיכות הסביבה. בכל אחד מן התחומים המפורטים בהמשך אנו מציעים שירות מקיף ללקוחותינו: החל משלב זיהוי ואבחון הבעיות ועד מציאת הפתרונות וליווי ביישומם. כל זאת בהתאם ללוחות הזמנים של לקוחותינו ותוך רגישות לצרכיהם.

ניטור סביבתי בתחום הבריאות התעסוקתית – למעבדה צוות דיגום וותיק ומנוסה בתחום הגהות התעסוקתית אשר מבצע סקרים מקדימים וניטור לגורמי סיכון להם חשוף העובד במקום עבודתו כולל חומרים כימיים רעש ואבק. הבודקים המוסמכים מגיעים לאתרים בכל הארץ ומבצעים לפי הצורך סקר מקדים בו הם לומדים על התהליכים השונים והחומרים המזיקים שיש לנטר. על סמך הסקר המקדים נבנית תוכנית ניטור מסודרת בהתאם לכל דרישות הרגולציה. בסוף התהליך הבודקים כותבים דו״ח מפורט אשר כולל גם המלצות כיצד להתמודד עם בעיות שהתגלו בסקר.