שאלות ותשובות

כחלק מהשירות שמעבדת אל-כם מציעה אנו מאמינים שככל שהלקוח יבין את משמעות הפעילות אותה אנו מבצעים כך יוכל לעשות שימוש טוב יותר בתוצאות המעבדה.

בדיקת מבנים לתסמונת הבניין החולה ובדיקות ע"פ מפרט התקן LEED

ריח הוא מטרד ולא בהכרח סיכון בריאותי. יחד עם זאת, הימצאותו מעוררת שאלות ויש לבדוק מהם החומרים הגורמים לריח ובאילו ריכוזים הם מצויים באוויר.

בכל מקרה קיים סיכון משמעותי שיתפתחו עובשים מסוגם שונים. במקרים של רטיבות במבנה יש לבדוק מה מקור הרטיבות והאם אכן התפתחו עובשים. חשוב מאוד לאתר ולתקן את מקור הרטיבות ולסלק את העובשים ע"י חיטוי.

יש לבדוק האם מקור הבעיה הוא בתחלופת אוויר נמוכה. יש לבדוק האם קיימת במבנה מערכת לאספקת אוויר צח. במידה ומערכת זו משולבת במערכת המיזוג יש לדאוג כי עמדת המיזוג המקומית עובדת בעצמה הגבוהה ביותר. אם המערכת תקינה - הבעיה תיפתר כאשר מהירות זרימת האוויר הצח תועלה. במידה והבעיה לא נפתרת יש לבדוק אם הצטברו במערכת חומרים מזהמים.

במידה ובסופו של יום עבודה או לאחר כמה שעות במשרד מתעורר אחד מן התסמינים הבאים, או שילוב שלהם:
  • גירוי, צריבה או יובש באף, בגרון או בעיניים (העשויות לדמוע) ולעיתים אף בדרכי הנשימה.
  • אדמומיות של העור, צריבה, גירוי או יובש.
  • תחושת עייפות, כאבי ראש, חוסר ריכוז ופגיעה בזכרון, בחילות וסחרחורות ורגישות יתר באופן כללי

ניטור סביבתי בתחום הבריאות התעסוקתית

למשרד התמ"ת תקנות המתייחסות לחומרים הנדרשים לניטור בסביבת העבודה. תקנות אילו מתייחסות למספר מצומצם של חומרים. לחומרים נוספים, המשרד אימץ את המלצות ארגון ה-ACGIH האמריקאי, לו ערכי סף לחשיפה (TLV) למגוון רחב של חומרים. קביעת החומרים חייבת להתבצע באתר המתוכנן לניטור ע"י בודק מוסמך.

ממצאי הבדיקות מוצגים בתכנה ייעודית של הרגולטור ומועברים אל ממוני הבטיחות ומפקחי העבודה האזוריים. התוצאות מוצגות בטבלה כולל התייחסות לערך הסף.

שירותי מעבדה אנליטיים

מעבדה מוסמכת היא מעבדה בה שיטות הבדיקה עברו תיקוף ועברו בקרה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. דבר זה מבטיח תוצאות מהימנות, הדירות ובעלות עקיבות.