הסמכות

אל-כם מאמינה שכדי לספק ללקוחות תוצאות אמינות ועקיבות עליה לפעול בשיטות בדיקה בהתאם לתקנים בינלאומיים מוכרים ותחת הסמכה לתקן  ISO 17025, הסמכה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.